Editar una revista: Editar la revista a RACO

Què és RACO?

RACO (Revistes Catalanes amb Accés Obert)  

Dipòsit cooperatiu des del qual es poden consultar, en accés obert, els articles a text complet de revistes científiques, culturals i erudites catalanes.
La principal finalitat de RACO és augmentar la visibilitat i consulta de les revistes que inclou i difondre la producció científica i acadèmica que es publica a revistes catalanes.

Revistes de la UPF indexades a RACO

Requisits per publicar la revista a RACO

La revista ha de comptar amb:

 • ISSN
 • Compliment estricte de la periodicitat.
 • Un comitè d’edició explícit.
 • Unes normes de publicació adreçades als autors.
 • Una política explícita d’accés obert als treballs publicats.

Cada volum i/o número ha de comptar amb:

 • Paginació seguida al llarg del volum i/o número​.
 • Identificació a la coberta de cada volum i/o número (títol, numeració, data, ISSN).
 • El sumari visible a la coberta o a la contracoberta.

Cada article ha de comptar amb:

 • Filiació dels autors.
 • Data de rebuda i d’acceptació de l’article.
 • Bibliografia citada correctament.

Cada pàgina ha de comptar amb:

 • Dades bàsiques de l’article.

Recomanacions per tal que la revista s'indexi en els principals índexs d'avaluació de revistes

La revista ha de comptar amb:

 • ISSN
 • Compliment estricte de la periodicitat.
 • Un comitè d’edició explícit.
 • Unes normes de publicació adreçades als autors.
 • Un procediment d’avaluació d’originals.
 • Una política explícita d’accés obert als treballs publicats.
 • Menció de codi ètic de la revista.
 • Eines de detecció de plagi.

Cada volum i/o número ha de comptar amb:

 • Paginació seguida al llarg del volum i/o número.
 • Identificació a la coberta de cada volum i/o número (títol, numeració, data, ISSN).
 • El sumari visible a la coberta o a la contracoberta.

Cada article ha de comptar amb:

 • Títol de l'article, resum i paraules clau en la llengua de la revista i en anglès.
 • Filiació dels autors i codi ORCID.
 • Data de rebuda i d’acceptació de l’article.
 • Capçalera bibliogràfica.
 • Bibliografia citada correctament.
 • DOI.
 • Si és el cas, font de finançament del projecte de recerca.
 • Llicències i termes d'ús.

Cada pàgina ha de comptar amb:

 •  Dades bàsiques de l’article.