Editar una revista: Publicar revistes electròniques acadèmiques amb OJS

OJS: programa per publicar revistes electròniques acadèmiques

És un programari per a gestionar el procés de publicació d'una revista reduint el temps i els esforços dedicats a les tasques administratives i de gestió associades. A la UPF s'utilitza l'OJS de RACO.

L'OJS permet:

  • Configurar les característiques pròpies de la revista: seccions, procés de revisió, etc.
  • Crear els diferents rols d'edició i publicació d'una revista científica: administrador, editor, revisor, etc.
  • Gestionar tots els continguts i processos d'edició associats en línia 
  • Utilitzar plantilles de correu electrònic que es generen automàticament en el procés d’edició ​La consulta per autor, títol, resum, text complet 
  • La consulta per autor, títol, resum, text complet
  • Obtenir la citació bibliogràfica recomanada
  • Recollir estadístiques de consulta 
  • Utilitzar canals de sindicació de continguts: serveis d'alerta, RSS, etc. 
  • Millorar la indexació de la revistat tot potencian la transparència de les polítiques d'elaboració de la revista 

Editoral Process (Source: PKP)