Skip to Main Content

Dret: Com trobar legislació espanyola

Disposicions normatives aprovades

Us destaquem les següents bases de dades:

Normativa per àmbits temàtics: Colección "Códigos electrónicos"

Documents prelegislatius

Per a la consulta de documents normatius (projectes de llei, reglaments, etc.) en la seva fase d'elaboració prèvia a la tramitació parlamentària, si és el cas, pot ser útil consultar els webs dels ministeris encarregats de la seva redacció:

També pots consultar els dictàmens dels òrgans consultius referents a la normativa en preparació a:

Pots consultar la referència i un resum dels acords presos al Consell de Ministres (en concret, la remissió a les Corts Generals de projectes de llei, l'aprovació de normes reglamentàries i altres actes jurídics) a:

Els projectes, proposicions de llei i altres actes jurídics que emanen de les Corts Generals espanyoles els pots consultar a:

Disposicions normatives aprovades recentment


Biblioteca/CRAI de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 93 542 17 09 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici