Skip to Main Content

Dret: Recursos jurídics d'altres països

Bases de dades i recursos jurídics d'arreu del món

 DOCEX (Leg. extranjera). Recull des de 1997 una selecció de disposicions legislatives d'Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Portugal i Regne Unit. 

 

Guide to Law Online. Nations [Library of Congress]. Directori de recursos d'informació jurídics d'arreu del món. Inclou enllaços a les constitucions, a les institucions vinculades als poders legislatiu, executiu i judicial i a guies de recursos jurídics específiques per cada país.

 N-Lex.  Permet accedir a las bases de dades legislatives oficials dels 23 Estats membres de la Unió Europea a través d'un únic formulari disponible en 22 de les llengües oficials de la UE. 

undefined  IPU Parline. Base de dades dels Parlaments Nacionals. Ofereix informació general sobre cada una de les cambres dels parlaments dels diferents països. Conté descripcions del sistema electoral, resultats de les eleccions més recents i informació sobre la presidència de cada cambra.

Country Research Guide (Yale Law School. Lillian Goldman Law Library). Recull diferents guies, bases de dades jurídiques així com pàgines web interessants per cada país del món.

WashLaw. Recursos jurídics classificats per països. Conté també apartats de dret internacional i de Nacions Unides.


Biblioteca/CRAI de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 93 542 17 09 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici