Docker: Comandes

Passos a seguir

Al web https://store.docker.com/ pots cercar les aplicacions disponibles o bé crear-ne alguna de nova si no trobes el que necessites. Les comandes principals són:

  • Descarregar el contenidor desitjat:

docker pull xxx

  • Executar el contenidor desitjat, si no s’ha fet un pull prèviament el sistema ho farà automàticament.

docker run xxx

  • Aturar l’execució del programa.

docker stop xxxx