Docker: Inici

Per a què serveix Docker?

Docker és una plataforma que ens permet agrupar una sèrie de programes i les seves dependències en contenidors.

Avantatges d'utilitzar-lo

El principal avantatge que ens aporta és que d’aquesta manera aconseguim automatitzar el desplegament d’aplicacions fent que aquestes quedin isolades del sistema operatiu.

Docker a les aules de la UPF

A les aules d'Informàtica amb Linux instal·lat hi ha disponible l'entorn necessari per fer servir Docker.

Cas d'ús

Necessitem fer servir la suite Fossology que inclou, a més dels seus binaris, una instal·lació d'apache i de postgreSQL.

Amb un únic contenidor de Docker podem fer servir tota la suite sense instal·lar un apache ni un postgreSQL a la màquina (o convivint amb una instal·lació existent).