Propietat intel·lectual en la publicació científica: Llicències Creative Commons

Què són?

Són unes llicències, és a dir, uns documents legals, on els autors, o els titulars dels drets d’explotació de les obres, declaren que autoritzen de manera universal (a tothom) i gratuïta la realització de certs usos sense necessitat de posar-se en contacte amb ells. Creative Commons les posa a disposició de tothom perquè qualsevol creador les pugui utilitzar de forma també gratuïta.

Les llicències tenen tres formats de visualització:

 • Legal Code: text de la llicència amb força legal.
 • Common deed: resum del text legal que representa els seus continguts a través d’icones fàcilment identificables i comprensibles.
 • Digital Code: representació del seu contingut en llenguatge informàtic. Permet que els cercadors i altres aplicacions identifiquin les obres amb aquestes llicències i els usos permesos.

Tipus de llicències

Hi ha diferents models de llicències a triar en funció dels usos que es volen autoritzar i les seves combinacions. I a cada model li corresponen unes icones identificatives:

Llicències CC / Tots els drets reservats

La diferència fonamental entre atorgar a un document el règim del “Tots els drets reservats” (©) o una llicència Creative Commons (CC), és la següent:

Si el que es busca és treure profit econòmic més directe de l’obra, llavors és aconsellable triar el règim del “Tots els drets reservats” (©)

Si el que es busca és maximitzar la difusió i l’ús de l’obra, llavors és aconsellable triar una llicència Creative Commons (CC)

Pros i contres

Des del punt de vista de l’autor:

 • Les llicències permeten maximitzar la difusió de les obres, perquè faciliten el seu ús. 
 • Permeten maximitzar l’ús de les obres, perquè reconeixen més usos permesos de forma universal. 
 • Redueixen el número d’usuaris que necessiten posar-se en contacte amb l’autor per sol•licitar autorització per utilitzar les obres, perquè les llicències autoritzen de forma universal i gratuïta més usos als usuaris. 
 • Les llicències no substitueixen ni redueixen els drets que la llei atorga als autors. 
 • En cas d’infracció relacionada amb la propietat intel•lectual, l’autor pot reclamar igualment davant dels tribunals. 
 • Per contra, l’ús d’aquestes llicències pot dificultar l’explotació comercial de les obres. 
 • Les entitats de gestió no solen acceptar la gestió dels drets sobre aquestes obres. 

Des del punt de vista dels usuaris de les obres:

 • Els usuaris d’aquestes obres, d’entrada, tenen més usos permesos a l’hora d’utilitzar-les, sense haver de posar-se en contacte de forma particular amb els titulars dels drets d’autor o les entitats de gestió que gestionin aquests drets. 
 • Són especialment interessants per als usos docents, donat que la llei és molt rígida en aquest àmbit. 

Afegeix una llicència a les teves publicacions