Compres i subscripcions bibliogràfiques: Personal docent i investigador

Com ho sol·licito?

La Biblioteca té com a criteri general no duplicar exemplars ni col·leccions. Assegura't que els documents que sol·licites no estiguin al fons de la Biblioteca.

Cada tipus de document té un pocediment de sol·licitud:

Monografies

1. Envia un CAU:

En el cas que la compra sigui a càrrec d’un ajut, indica:

  • La  persona de contacte de la UGA (nom i correu electrònic) que tramitarà la sol·licitud (si no coincideix amb la persona que fa el CAU)
  • El codi de l’ajut
  • El nom i la UNIS de la persona que ha de rebre l’avís quan arribin els documents (si no coincideix amb la persona que fa el CAU)
  • Si alguns llibres o tots s’han de quedar en préstec (fins a 2 anys) a càrrec del personal docent i investigador responsable de l’ajut

2. Indica els documents que vols sol·licitar (pots adjuntat un llistat, una captura de pantalla o un enllaç a la URL de l’editorial) amb les dades següents:

  • Autor, títol, editorial i any
  • Edició (si necessites una edició concreta)
  • Número ISBN (dades que contribueixen a agilitzar el procés)

Subscripcions

Les sol·licituds de noves subscripcions es tindran en consideració en el procés anual d'avaluació de les subscripcions. Aquest procés el realitzen conjuntament la Biblioteca i l'UCA corresponent per tal de decidir els títols que es renoven o es cancel·len i quins nous títols es donen d'alta.

Si t'interessa en algun títol nou, has d'enviar un CAU amb les dades (títol i editorial)  i es tindrà en compte en l'avaluació anual