Compres i subscripcions bibliogràfiques: Personal docent i investigador

Com ho sol·licito?

La Biblioteca té com a criteri general no duplicar exemplars ni col·leccions. Assegura't que els documents que sol·licites no estiguin al fons de la Biblioteca.

Cada tipus de document té un pocediment de sol·licitud:

Monografies

Fes una llista dels documents que sol·licites amb les dades següents:

Autor, títol, editorial i any
Edició (si necessites una edició concreta)
Preu i número ISBN (dades que contribueixen a agilitzar el procés)
Nombre d'exemplars a adquirir (si sol·licites més d'un exemplar)


 Omple l'imprès de sol·licitud de comanda bibliogràfica (SCB). Si et descarregues el fitxer PDF, podràs omplir els camps:


Adjunta la llista de documents sol·licitats a l'imprès de SCB i fes-ho arribar a la Biblioteca personalment, per correu intern o per correu electrònic.

Subscripcions

Les sol·licituds de noves subscripcions es tindran en consideració en el procés anual d'avaluació de les subscripcions que es duu a terme durant el mes de juny. Aquest procés el realitzen conjuntament la Biblioteca i l'UCA corresponent per tal de decidir els títols que es renoven o es cancel·len i quins nous títols es donen d'alta.

Si estàs interessat en algun títol nou, has de passar les dades (títol i editorial) al cap de la Biblioteca de cada campus i es tindrà en compte en l'avaluació anual. És imprescindible que la sol·licitud d'una nova subscripció estigui acompanyada d'una proposta de baixa d'una o més subscripcions actuals i per un import equivalent o superior a la nova subscripció sol·licitada.

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons