Compres i subscripcions bibliogràfiques: Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis