Codis ètics: Inici

Què és un codi ètic?

Un codi ètic o codi deontològic és un recull (quasi sempre en forma de document) d'un conjunt de criteris amb normes i valors que formulen i assumeixen aquells que porten a terme correctament una activitat professional. 

Tota comunitat professional tracta de mantenir determinats nivells d'exigència, de competència i de qualitat en el treball. Per això, controla i supervisa, d'alguna manera, la integració de nous membres i l'adequat exercici de les tasques pròpies de la seva professió.

Els codis ètics són, per tant, pautes de conducta a seguir amb l'objectiu de realitzar un determinat treball de forma correcta, adequada i eficient.

(Adaptació de la Viquipèdia)

El codi ètic de la UPF

Aquests són els 8 principis ètics inspiradors de la vida universitària que haurien de ser compartits per tots els membres de la nostra comunitat:

  1. Integritat
  2. Llibertat acadèmica
  3. Responsabilitat
  4. Honradesa
  5. Igualtat
  6. Privacitat i confidencialitat
  7. Respecte
  8. Sostenibilitat

Codis ètics per àmbits temàtics