Bibliografia recomanada: Professors

Com puc actualitzar la bibliografia recomanada de les meves assignatures?

La bibliografia recomanada (BR) de les assignatures està recollida al Pla d’aprenentatge, que el professorat ha de penjar a l’Aula Global abans de l’inici del curs. Per assegurar que la Biblioteca té un marge de temps suficient per gestionar l’adquisició dels nous documents recomanats abans de l'inici de curs podeu fer-nos arribar la bibliografia recomanada de les vostres assignatures des d'aquest enllaç:

Cal diferenciar la bibliografia recomanada bàsica de les lectures complementàries per a cada assignatura. En aquest sentit, la Biblioteca acostuma a incloure i a tractar com a BR, la bibliografia bàsica, que recomanem:

  • Sigui preferentment en format electrònic
  • 3 documents com a màxim

On pots trobar llibres en format electrònic?

On es pot consultar?

  • Aula Global: pots consultar la bibliografia recomanada des del bloc Enllaços d'interès, que trobaràs dins l'Aula Global de cada assignatura