Bibliografia recomanada: Descripció

Què és la bibliografia recomanada

La bibliografia recomanada (BR) és la llista de documents que el professorat recomana en cadascuna de les assignatures de grau i de postgrau i d'alguns màsters oficials, durant el curs acadèmic.

Pot incloure llibres, documents audiovisuals, etc.

La seva finalitat és facilitar als estudiants l'accés a aquests documents.

Dels documents recomanats n'hi ha diversos exemplars a la Biblioteca i el termini de préstec de tots ells és de 7 dies.