Com saber la versió i arquitectura del sistema operatiu: Perquè ho necessito saber?

Avantatges d'utilitzar-lo / Beneficis [què aporta]

Els processadors d'ordinadors personals fan servir, habitualment, dues arquitectures: 32 bits o 64 bits (tècnicament, indica el número d'operacions que pot gestionar un processador). En l'actualitat gairebé tots els processadors d'ordinadors comercials fan servir arquitectura de 64 bits, però encara hi ha aplicacions que, per compatibilitat amb versions anteriors, necessiten treballar amb una arquitectura de 32 bits. 

Això implica que els sistemes operatius poden ser programats per arquitectures de processadors de 32 o 64 bits, i les aplicacions que instal·larem al sistema operatiu, han de coincidir amb la versió del nostre sistema operatiu.

Algunes aplicacions fan servir versions diferents segons l'arquitectura del processador del nostre sistema operatiu i és aquí on hem de decidir quina versió hem d'instal·lar. 

T'expliquem com saber quina és l'arquitectura del teu sistema operatiu per així poder decidir quina aplicació has d'instal·lar. 

Habitualment una aplicació disenyada per una arquitectura de 32 bits, funcionarà correctament amb un sistema operatiu de 64 bits, però no a l'inversa