Dalet : edició de fitxers d'àudio: Descripció

Descripció

Dalet és un programari per a produccions radiofòniques que ens permet editar i treballar fitxers d'audio en xarxa.

Aquesta aplicació la podem trobar a l'Àrea Tallers del Campus del Poblenou.