Autopréstec d'ordinadors portàtils: Què passa si...

Ets responsable de l'ordinador portàtil mentre el tinguis en préstec i tens el deure de retornar-lo quan finalitzi el període de préstec. Hi ha penalitzacions per retard, per treure l'ordinador del campus, canviar la configuració, retornar-lo avariat o amb desperfectes o per no devolució.

Retornes l'ordinador amb retard

  • 1 dia de suspensió del servei de préstec d'ordinadors portàtils i alhora del servei de préstec de documents, per cada hora o fracció de retard durant l’horari de prestació del servei. [queden exclosos els dies festius, encara que a Ciutadella s’hi ofereixi el servei]

Treus l'ordinador de les instal.lacions del campus de la Universitat

  • 3 mesos de suspensió del servei de préstec d'ordinadors portàtils.

Canvies la configuració del programari

  • 7 dies de suspensió del servei de préstec d'ordinadors portàtils.

Ocasiones avaries i/o desperfectes per un mal ús

  • Assumiràs el 50% del cost de la reparació o el 100% de la reposició de l'ordinador, quan sigui irreparable, en el termini de dos mesos a partir de la reparació.
  • Fins a la realització del pagament, suspensió del servei de préstec d'ordinadors portàtils.

No retornes l'ordinador portàtil

  • Assumiràs el 100% del cost de reposició del portàtil no retornat, en el termini de dos mesos a partir de la data del préstec.
  • Fins a la realització del pagament, suspensió del servei de préstec d'ordinadors portàtils.