Préstec d'equipament electrònic i de xarxes: Usuaris del servei

Pots fer servir el préstec si...

  1. Estàs matriculat en una de les assignatures de grau que requereixin fer ús d'aquest equipament per a la docència.
  2. Ets personal docent i investigador que imparteix aquestes assignatures.
  3. Pertanys a una entitat amb la qual la Universitat hagi establert conveni o acord per a la utilització d'aquest servei. Les autoritzacions estaran subjectes a la vigència del conveni o de l'acord corresponent.
  4. Estás autoritzat pels caps de la Biblioteca/CRAI.

Els usuaris dels grups 1 i 2 tenen prioritat en l'ús del servei.