Préstec de models anatòmics: Què passa si...

Ets responsable dels models anatòmics mentre duri el termini de préstec. Hi ha penalitzacions per retard, treure de les instal.lacions de la Biblioteca, fer-ne un mal ús, pèrdua o no devolució del material.

Retorno els models anatòmics amb retard

Set dies per cada hora o fracció de retard de suspensió del servei de préstec de models anatòmics.

Inclou el retard nocturn i el produït en dissabtes i festius.

Trec el model anatòmic de les instal.lacions de la Biblioteca

Tres mesos de suspensió del servei de préstec de models anatòmics.

Ocasiono avaries i/o desperfectes per un mal ús

Assumiràs el 50% del cost de la reparació o el 100% de la factura de compra del model anatòmic quan sigui irreparable. 
Fins a la realització del pagament, suspensió del servei de préstec de models anatòmics.

No retorno l'equipament

Assumiràs el 100% de la factura de compra del model anatòmic no retornat.
Fins a la realització del pagament, suspensió del servei de préstec de models anatòmics.