Préstec de models anatòmics: Què passa si...

Ets responsable dels models anatòmics mentre duri el termini de préstec. Hi ha penalitzacions per retard, treure de les instal.lacions de la Biblioteca, retornar el model amb desperfectes, pèrdua o no devolució del material.

Retorno el model anatòmic amb retard

Un dia per cada hora o fracció de retard de suspensió del servei de préstec de models anatòmics.

No inclou el retard nocturn ni el produït en dissabtes i festius.

Trec el model anatòmic de les instal.lacions de la Biblioteca

Tres mesos de suspensió del servei de préstec de models anatòmics.

Retorno el model anatòmic amb desperfectes

Assumiràs el 50% del cost de la reparació o el 100% de la factura de compra del model anatòmic quan sigui irreparable. 
Fins a la realització del pagament, suspensió del servei de préstec de models anatòmics.

No retorno el model anatòmic

Assumiràs el 100% de la factura de compra del model anatòmic no retornat.
Fins a la realització del pagament, suspensió del servei de préstec de models anatòmics.