Prestatges virtuals: 155 anys del naixement de Pompeu Fabra (1868-1948)

Gramàtiques i diccionaris

Ensayo de gramática de catalán moderno ; Contribució a la gramatica de la llengua catalana

Contribució a la gramàtica de la llengua catalana

Contribució a la gramàtica de la llengua catalana

Tractat de ortografia catalana

Tractat de ortografia catalana

Silabari català

Silabari català

Gramática de la lengua catalana

Gramática de la lengua catalana

Diccionari ortogràfic

Diccionari ortogràfic: precedit d'una exposició de l'ortografia catalana segons el sistema de l'I. d'E. C.

Gramàtica francesa

Gramática anglesa

Gramática anglesa

Manuals de gramàtica catalana

Manuals de gramàtica catalana

Diccionari ortogràfic abreujat

Diccionari ortogràfic abreujat

Abrégé de grammaire catalane

Compendio de gramática catalana

Diccionari general de la llengua catalana

Diccionari general de la llengua catalana

Gramàtica catalana

Gramàtica catalana

Les Principals faltes de gramàtica

Grammaire catalane

Grammaire catalane

Apunts taquigràfics del Curs Superior de Català (1934-1935)

Obres completes

El teòric de la llengua

L'Obra de depuració del català

L'Obra de depuració del català

El català literari

El català literari

Desviacions en els conceptes de llengua i de pàtria

Desviacions en els conceptes de llengua i de pàtria

La Llengua catalana i la seva normalització

La Llengua catalana i la seva normalització

Converses filològiques

Converses filològiques

Teoria de la llengua literària segons Fabra

Teoria de la llengua literària segons Fabra

Cinc converses amb Joaquim Ruyra, Víctor Català, Pompeu Fabra, Josep Carner, Guerau de Liost

Cinc converses amb Joaquim Ruyra, Víctor Català, Pompeu Fabra, Josep Carner, Guerau de Liost

La Lingüística de Pompeu Fabra

La Lingüística de Pompeu Fabra

The Architect of modern catalan

The Architect of modern catalan: Pompeu Fabra (1868-1948) Selected writings

Fabra, Moll i Sanchis Guarner

Fabra, Moll i Sanchis Guarner: la construcció d'una llengua moderna de cultura des de la diversitat

El Fabra més íntim: correspondència

Epistolari de Pompeu Fabra a mossèn Antoni Ma. Alcover

Epistolari de Pompeu Fabra a mossèn Antoni Ma. Alcover

31 cartes

31 cartes

Un Epistolari fonamental per a la lexicografia científica catalana

Un Epistolari fonamental per a la lexicografia científica catalana: 1928-1953

Pompeu Fabra i Joan Coromines

Pompeu Fabra i Joan Coromines: la correspondència dels anys de l'exili

Fabra abans de Fabra

Fabra abans de Fabra: correspondència amb Joaquim Casas Carbó

Fabra i Coromines

Fabra i Coromines: amistat i cartes d'exili

A la ciutat dels llibres

A la ciutat dels llibres: quarta sèrie

La figura de Pompeu Fabra

Pompeu Fabra

Pompeu Fabra

Contribució a la biografia de mestre Fabra

Contribució a la biografia de mestre Fabra

Pompeu Fabra

Pompeu Fabra: exemple i guia

L'Obra de Pompeu Fabra

L'Obra de Pompeu Fabra

Pompeu Fabra, el meu pare

Pompeu Fabra, el meu pare

Pompeu Fabra

Pompeu Fabra

Homenatge a Pompeu Fabra

Homenatge a Pompeu Fabra: 1868-1948: fidelitat a la llengua nacional: biografia, antologia, bibliografia

Memòria de Pompeu Fabra

Memòria de Pompeu Fabra: 50 testimonis contemporanis

Pompeu Fabra

Pompeu Fabra

Pompeu Fabra, l'enginy al servei de la llengua

Pompeu Fabra, l'enginy al servei de la llengua

Pompeu Fabra a l'exili

Pompeu Fabra a l'exili: 1939-1948

Pompeu Fabra i Poch: semblança biogràfica

Pompeu Fabra

Pompeu Fabra: vida i obra

Petita història de Pompeu Fabra

Entorn i vigència de l'obra de Fabra

Entorn i vigència de l'obra de Fabra: actes del 2n Col·loqui Internacional "La Lingüística de Pompeu Fabra"

La Figura i l'obra de Pompeu Fabra

La Figura i l'obra de Pompeu Fabra

El llenguatge de les ciències i Pompeu Fabra

El llenguatge de les ciències i Pompeu Fabra

Pompeu Fabra

Pompeu Fabra: una llengua per a tot i per a tothom

Fabra, encara: actes del III Col·loqui Internacional «La lingüística de Pompeu Fabra»

Pompeu Fabra

Pompeu Fabra: 10 aspectes de l'home i l'obra

Pompeu Fabra

Pompeu Fabra: l'aventura de la llengua

Pompeu Fabra

Pompeu Fabra: llengua, civisme, país

Pompeu Fabra i la codificació del català

Pompeu Fabra i la codificació del català

Pompeu Fabra

Pompeu Fabra: vida i obra en imatges

Escrits sobre Fabra

Escrits sobre Fabra

Homenatge de les lletres catalanes a Pompeu Fabra (1928)

Homenatge de les lletres catalanes a Pompeu Fabra (1928)

Pompeu Fabra, a la Universitat i de la Universitat

Pompeu Fabra, a la Universitat i de la Universitat

A Pompeu Fabra

A Pompeu Fabra

Presentació

Novetats

El Català, on va?

El Català, on va?: selecció de treballs i articles del Cercle de Vallcorba sobre estructura i ús social de la llengua (2006-2020)

A Pompeu Fabra

A Pompeu Fabra: l'epístola de Faraudo i 69 poemes més

Destaquem

Per saber-ne més

Més obres
Recursos web
Documentals