Pantalles compartides: Com realitzar la connexió

Com realitzar la connexió


Per poder enviar continguts a les pantalles cal que prèviament executis l'aplicació VIA, que té una doble funcionalitat:  

  1. Facilita la gestió i la identificació del propietari dels continguts mitjançant un entorn gràfic intuïtiu que fa possible la interacció.
  2. Garanteix la seguretat i privacitat de l'entorn col·laboratiu amb un codi d'accés que canvia aleatòriament i sense el qual no és possible accedir-hi.