Obtenció de documents de fora de la UPF: Usuaris del servei (Obtenció de Documents de fora de la UPF)

Qui pot utilitzar aquest servei

Usuaris UPF:

 • Estudiants
 • Professorat i PDI
 • Personal tècnic, de gestió i d'administració i serveis

Membres d'algun dels col·lectius següents:

 • BSM (Barcelona School of Management): personal docent i investigador 
 • BSE (Barcelona School of Economics) 
 • ESIM (Escola Superior d'Infermeria del Mar)
 • Fundació Pasqual Maragall 
 • FUPF (Fundació Universitat Pompeu Fabra)
 • IBE (Institut de Biologia Evolutiva)
 • IBEI (Institut Barcelona d'Estudis Internacionals): estudiants de màster i postdoctorands
 • Altres usuaris autoritzats i centres externs