Obtenció de documents de fora de la UPF: Descripció

Descripció

El servei d'obtenció de documents de fora de la UPF et permet obtenir:

  • articles de revista
  • capítols o fragments de llibres
  • llibres impresos

que no es troben a la Biblioteca de la UPF.