MyApps: Configuració avançada

La configuració per defecte de MyApps fa servir la tecnologia HTML5 disponible a tots els navegadors d'internet moderns. Aquest tipus de connexió  permet l'accés a totes les aplicacions sense haver d'instal·lar res. Aquest accés done unes funcionalitats bàsiques que són suficients per la gran majoria d'aplicacions.

Si vols gaudir d'unes funcionalitats avançades pots fer servir una connexió RDP. Aquest tipus de connexions, anomenades també d'escriptori remot permeten, mitjançant una aplicació i un fitxer de configuració, accedir a les aplicacions de MyApps en un entorn lleugerament diferent.

Les funcionalitats avançades disponibles amb una connexió RDP són:

  • accés a dispostius USB connectats al teu ordinador,
  • treballar amb fitxers que estan al teu equip sense fer servir MyCloudFiles

Pots consultar les Bones pràctiques en l'ús de MyApps sobre com usar aquesta modalitat de connexió.

T'expliquem com pots configurar el teu ordinador per accedir-hi.