Mendeley: gestor de bibliografies: Sobre la teva biblioteca

Què és la carpeta "Needs Review"?

Quan afegeixes un nou document a la biblioteca, Mendeley detecta si les dades bibliogràfiques són completes. En el cas que no ho siguin, la referència s'afegirà de manera automàtica a la carpeta Needs Review, per a una verificació manual de les dades.

Què és la carpeta "Recently Read"?

En aquesta carpeta hi trobaràs els darrers PDF que has llegit utilitzant el visualitzador de PDF de Mendeley. Quan els tornis a obrir, Mendeley recordarà la pàgina i la posició en el text on t'has quedat. Aquesta posició es mantindrà en qualsevol aparell que facis servir per continuar llegint el text (Mendeley Desktop, Mendeley Web, tauleta o mòbil).

Com podem detectar referències duplicades?

Pots cercar referències duplicades des de Desktop > Tools > Check for duplicates.

Un cop detectades pots fusionar les referències o identificar-les com a no duplicades.