Imatges a la web i drets d'autor: Llicències Creative Commons (CC)

Què és?

Creative Commons és una organització americana, sense ànim de lucre, fundada el 2001 i que promou la reutilització d’obres creatives. L’objectiu és facilitar la difusió de les creacions científiques i artístiques i alhora respectar els drets d’autor (tot intentant mantenir l'equilibri entre els interessos dels autors i els dels usuaris). La iniciativa va ser promoguda i desenvolupada per un grup d'experts en noves tecnologies i en dret de la propietat intel·lectual.

Llicències CC: què són?

Són uns documents legals on els autors o els titulars dels drets d’explotació de les obres, declaren que autoritzen de manera universal (a tothom) i gratuïta la realització de certs usos sense necessitat de posar-se en contacte amb ells. Creative Commons les posa a disposició de tothom perquè qualsevol creador les pugui utilitzar de forma també gratuïta.

 

Les llicències tenen tres formats de visualització:

 • Legal Code: text de la llicència amb força legal
 • Common deed: resum del text legal que representa els seus continguts a través d’icones fàcilment identificables i comprensibles
 • Digital Code: representació del seu contingut en llenguatge informàtic. Permet que els cercadors i altres aplicacions identifiquin les obres amb aquestes llicències i els usos permesos

Tipus de llicències

Hi ha diferents models de llicències a triar en funció dels usos que es volen autoritzar i les seves combinacions. I a cada model li corresponen unes icones identificatives:

Llicències CC / Tots els drets reservats

La diferència fonamental entre atorgar a un document el règim del “Tots els drets reservats” (©) o una llicència Creative Commons (CC), és la següent:

 • Tots els drets reservats 
  Els usos que els usuaris poden fer del document són estrictament els definits a les lleis reguladores de la propietat intel·lectual. Per qualsevol altre ús, l’usuari haurà de contactar bé amb l’autor per demanar-li autorització, bé amb una entitat de gestió, en el cas, que l’autor n’hagi delegat aquesta funció.
 • Llicència Creative Commons 
  Els usuaris poden realitzar els usos definits a les lleis reguladores de la propietat intel•lectuals, però, a més, tots aquells que defineixi la llicència sense haver de posar-se en contacte explícit amb l’autor o amb les entitats de gestió. Els usos que no quedin autoritzats ni per les lleis ni per la llicència, llavors sí, cal sol•licitar-los expressament als autors i/o a les entitats de gestió corresponents (tot i que normalment, les entitats de gestió no accepten gestionar drets sobre obres amb llicències Creative Commons)

Si el que es busca és treure profit econòmic més directe de l’obra, llavors és aconsellable triar el règim del “Tots els drets reservats” (©)

Si el que es busca és maximitzar la difusió i l’ús de l’obra, llavors és aconsellable triar una llicència Creative Commons (CC)

Pros i contres

Des del punt de vista de l’autor:

 • Les llicències permeten maximitzar la difusió de les obres, perquè faciliten el seu ús. 
 • Permeten maximitzar l’ús de les obres, perquè reconeixen més usos permesos de forma universal. 
 • Redueixen el número d’usuaris que necessiten posar-se en contacte amb l’autor per sol•licitar autorització per utilitzar les obres, perquè les llicències autoritzen de forma universal i gratuïta més usos als usuaris. 
 • Les llicències no substitueixen ni redueixen els drets que la llei atorga als autors. 
 • En cas d’infracció relacionada amb la propietat intel•lectual, l’autor pot reclamar igualment davant dels tribunals. 
 • Per contra, l’ús d’aquestes llicències pot dificultar l’explotació comercial de les obres. 
 • Les entitats de gestió no solen acceptar la gestió dels drets sobre aquestes obres. 

Des del punt de vista dels usuaris de les obres:

 • Els usuaris d’aquestes obres, d’entrada, tenen més usos permesos a l’hora d’utilitzar-les, sense haver de posar-se en contacte de forma particular amb els titulars dels drets d’autor o les entitats de gestió que gestionin aquests drets. 
 • Són especialment interessants per als usos docents, donat que la llei és molt rígida en aquest àmbit. 

Afegeix una llicència a les teves creacions