Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Dret: LaLeyDigital

Laleydigital

Què hi trobaràs?

Menú de La Ley Digital

En el menú principal trobaràs diferents apartats:

 • Todo: a través d'una cerca simple busca dins de tots els apartats de la base de dades. Els resultats es presenten ordenats per tipus de document, a mes, dóna la possibilitat d'afinar encara més la cerca. Entre les opcions que apareixen són preguntes interessants de les paraules cercades.
 • Jurisprudencia: conté una selecció de resolucions i sentències de tots els tribunals i resolucions dictades pels tribunals menors (tribunals superiors de justícia i audiències provincials) des de l'1 de juny de 1999.
 • Òrgans administratius: resolucions de tribunals administratius, DGRN, DG Tributos, ICAC i una selecció dels òrgans consultius en cada matèria.
 • Legislació: conté disposicions de tots els àmbits normatius (internacional, europeu, estatal, autonòmic i foral), disponibles en la versió vigent en cada moment, de manera que permet consultar la redacció original de la norma i totes les versions intermitges des de l'1 de gener de 2000.
 • Codis legals: proporciona accés directe a les normes més rellevants de l'ordenament jurídic espanyol.
 • Convenis col·lectius: incorpora el text íntegre dels convenis i les seves revisions (revisions salarials, laudes arbitrals, pactes extraestatutaris, calendaris laborals, acords de formació contínua…) de tots els sectors d'activitat, d'àmbit provincial i interprovincial, en vigor des de 1998 i publicats a partir de 1990.
 • Doctrina: Conté a text complet, tots els articles doctrinals publicats en el Diario LA LEY des de 1985 i també articles procedents de 26 revistes legals i de més de 300 libres complets de l'editorial Wolters Kluwer.
 • Formularis: proporciona una colecció de models d'escrits processals, contrates i actes administratius, referents a totes les disciplines.
 • Al día: Conté l'accés al Diario la ley i també a podcasts amb actualitzacions diàries; la jurisprudència més recent de civil, contenciós-adminitratiu, penal i social; doctrina esencial del Tribunal Suprem; la legislació autonòmica, estatal, europea i internacional més actual; accés ràpid al BOE i a iniciatives legislatives del mes en curs i l'anterior; novetats pel que fa a convenis col·lectius i doctrina administrativa; novetats de revistes i llibres de l'editorial La Ley, Bosch i Wolters Kluwer; i per últim accés a La Ley TV.

A part del menú principal, són interessants i hi tenim accés als apartats següents dins de Productos disponibles:

 • Al Diario La Ley
 • A la Biblioteca básica Bosch
 • A les Guías jurídicas
 • A diverses calculadores: calculadora d'indemnitzacions per accidents de trànsit,  calculadora de terminis procesals, calculadora d'interessos, calculadora de taxes judicials, 

S'actualitza diàriament.

Guías jurídicas

Les Guías jurídicas són una obra de referència d'àmbit legal pensada per resoldre qualsevol dubte sobre un concepte o un tema en concret. S'estructura per esquemes que contextualitzen els conceptes legals fins arribar a la definició del terme. Per accedir a les guies cal anar al menú superior, a l'opció Productos disponibles i escollir Guías jurídicas.

 

Una vegada dins les guies pots:

 • Cercar dins el buscador el terme desitjat (veuràs que per facilitar la cerca et proposa conceptes) i fer clic a Buscar:

Guias jurídicas La Ley Digital

 

 • O bé, selecciona una de les sis grans branques del dret (civil, mercantil, penal, laboral, administratiu o fiscal) en funció del concepte que busques, i vés contextualitzant el tema fins que trobis el terme concret que necessites:

Guias jurídicas La Ley Digital2

Destaquem

prova


Biblioteca/CRAI de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 93 542 17 09 Com arribar-hi Horaris Plànol de l'edifici