Skip to Main Content

Dret: Filosofia del dret

Bases de dades

Pots consultar més bases de dades a: Cerca d'articles de revista de dret

UPFinder: llibres, revistes, articles de revista, etc.

Cerca a l'UPFinder termes de cerca com:

Dret -- Filosofia | Dret i ètica | Llenguatge jurídic | Positivisme jurídic

Recorda traduir els termes de la teva cerca a d'altres llengües i utilitzar sinònims per trobar el màxim d'informació, com en els exemples d'aquesta pàgina. Pots aplicar filtres sobre els resultats obtinguts.

Selecció de revistes