Videoconferències amb Collaborate: Requisits

Requisits

Per poder utilitzar Collaborate el teu ordinador ha de complir aquests requisits:

  1. Et recomanem fer la connexió des de la xarxa física per garantir una bona qualitat d'imatge i so.
  2. Has de disposar d'una webcam.
  3. Has de disposar de micro i altaveus.

En cas de fer la sessió fora de la UPF:

  • Has de diposar d'una connexió estable i ràpida d'internet (es recomana Fibra).
  • L'ordinador no ha d'estar fent altres tasques que consumeixin ample de banda (com descàrrega de fitxers o visualització d'altres vídeos).