CAU - Informació sobre protecció de dades personals: Descripció

ca | es | en

D’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades, Reglament (UE) 2016/679, resumim la nostra informació de protecció de dades:

Responsable del tractament: Universitat Pompeu Fabra. Pl. de la Mercè, 10-12. 08002 Barcelona. Tel.(+34) 935 422 000.

Finalitat: Gestió de les teves sol·licituds al Centre d’Atenció a l’Usuari de la UPF. Elaboració de manuals o bones pràctiques a partir de les mateixes. Les dades personals es conservaran durant 5 anys i per determinar les possibles responsabilitats derivades. Serà d’aplicació allò que disposi la normativa d’arxius i documentació.

Legitimació: el teu consentiment. Es pot retirar en qualsevol moment.

Destinataris: la Universitat Pompeu Fabra i Atlassian, empresa proveïdora de la plataforma tecnològica amb la qual s’ha signat un contracte de prestació de serveis que preserva la privacitat. No se cediran a tercers sense el vostre consentiment, tret dels supòsits previstos per la llei.

Drets: podeu accedir a les vostres dades; sol·licitar-ne la rectificació o la supressió i, en determinats casos, la portabilitat; oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, mitjançant comunicació adreçada al gerent de la Universitat (gerencia@upf.edu). Podeu contactar amb el delegat de protecció de dades de la UPF (dpd@upf.edu) per qualsevol consulta, o si considereu que els vostres drets no s’atenen correctament. En cas de no resultar satisfet podeu presentar reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (apdcat.gencat.cat).