Recursos Educatius Oberts (REO): Llicències

Com utilitzar els materials

Per utilitzar públicament els materials que trobem a internet cal fer unes comprovacions ja que no tots són oberts. 

Observem si:

 • Tenen copyright? 
  No podem reproduir, distribuir, transformar ni publicar el material sense el permís exprés de l'autor/a.
 • Tenen llicència Creative Commons? 
  Podem copiar i distribuir el material i realitzar les accions que no estiguin expressament prohibides per la llicència, sempre que es compleixin les condicions d'aquesta.
 • Pertanyen al Domini Públic?
  Podem reproduir, distribuir, transformar i publicar el material lliurement, sempre que es respecti la seva autoria i integritat.
 • No indiquen res?
  No podem reproduir, distribuir, transformar ni publicar el material sense el permís exprés de l'autor/a.

Font: cedec (Centro Nacional de Desarrollo Curricular en Sistemas no propietarios)

Què es pot fer amb un recurs educatiu obert?

Els REO són lliures tant de cost com d'accés i tenen uns permisos legals per utilitzar-los obertament.

Generalment, aquests permisos es reconeixen amb l'ús de llicències obertes, com per exemple les Llicències Creative Commons, les quals permeten a qualsevol persona i en qualsevol lloc i moment, utilitzar, adaptar i compartir els recursos. 
Aquests permisos "oberts" es defineixen amb les "5R's" (David Wiley, 2014).

En aquests materials educatius, els usuaris són lliures de:

 1. Retain (Conservar)
  Dret a fer i posseir còpies del contingut.
  Fer una còpia de seguretat, descarregar, duplicar, emmagatzemar, administrar, etc.
 2. Reuse (Reutilitzar)
  Dret a reutilitzar el contingut en la seva forma original.
  Usar un material per fer una classe, en grup d’estudi, en una web, etc.
 3. Revise (Modificar)
  Dret a adaptar, ajustar, modificar o alterar el contingut original.
  Traduir un material a un altre idioma.
 4. Remix (Combinar)
  Dret a combinar el contingut original amb altre contingut per a crear-ne un de nou.
  Crear una versió pròpia afegint elements multimèdia.
 5. Redistribute (Redistribuir)
  Dret a compartir còpies del contingut original o revisions amb altres.
  Enviar una copia d'un material o compartir un enllaç al seu contingut.

Aquestes cinc claus d'obertura creen un cercle de millora continua des de la creació del material docent original amb l'objectiu que altres l'adaptin i el transformin per a produir un nou material docent actualitzat i adaptat al context d'aprenentatge. 

Llicències Creative Commons

Les llicències obertes autoritzen als usuaris a reutilitzar i adaptar els REO de manera gratuïta i permanent. 

Els REO utilitzen les llicències Creative Commons, uns documents legals on els autors o els titulars dels drets d’explotació dels materials docents declaren que autoritzen de manera universal (a tothom) i gratuïta la realització de certs usos sense necessitat de posar-se en contacte amb ells. 
Creative Commons les posa a disposició de tothom perquè qualsevol creador les pugui utilitzar de forma també gratuïta.

  undefined El terme que defineix els autèntics REO és la Reutilització, acció que trobem a quatre llicències Creative Commons. 


Els REO autèntics tenen els permisos de les 5R: retain, reuse, revise, remix, redistribute sota les següents llicències en les quals els autors ens comuniquen que els podem modificar, adaptar, traduir, etc. indicant sempre l'autoria i amb els usos i condicions següents:

 Reconeixement 

​CC BY: El titular dels recursos educatius autoritza qualsevol ús, sempre i quan se li reconegui com a autor (per exemple, si es copia a una web una imatge que porta aquesta llicència, cal citar-hi l’autor).

 Reconeixement-Compartir igual (SA: Share Alike)

CC BY SA: El titular dels recursos educatius autoritza qualsevol ús sempre i quan se li reconegui com a autor, i en el cas que s’utilitzi per crear una obra nova (obra derivada) cal que a aquesta nova obra se li posi una llicència del mateix tipus (per exemple, si es copia i es modifica una imatge amb aquesta llicència, la nova imatge haurà de portar la mateixa llicència).

 Reconeixement-No comercial (NC: Non Commercial)

CC BY NC: El titular dels recursos educatius autoritza qualsevol ús sempre que se li reconegui com a autor, i que no se’n faci cap ús comercial.

undefined Reconeixement-No comercial-Compartir igual

CC BY NC SA: El titular dels recursos educatius autoritza qualsevol ús sempre que se li reconegui com a autor; que no se’n faci cap ús comercial i en el cas que s’utilitzi per crear una obra nova (obra derivada) cal que a aquesta nova obra se li posi una llicència del mateix tipus.

Creative Commons també posa a disposició una eina CC0 que permet als creadors renunciar a tots els drets i ubicar una obra en el domini públic.

 Sense drets d'explotació

Public Domain: Els recursos educatius que es trobin sota aquesta llicència es poden copiar, modificar, distribuir i fer-ne comunicació pública, fins i tot amb finalitat comercial, sense demanar cap mena de permís.

Seran més restrictius i menys oberts, per tant no estan considerats com a autèntics REO perquè no permeten fer obres derivades (traduccions, modificacions, adaptacions...), els materials amb llicències:

 CC BY ND Reconeixement-SenseObraDerivada

 CC BY NC ND Reconeixement-NoComercial-SenseObraDerivada

Per saber-ne més