Establir una connexió a la VPN de la UPF: Investigadors del Campus de Poblenou

Autenticació al servei

Els investigadors i col·laboradors externs dels departaments de Tecnologies de la Comunicació i Informació (DTIC), Traducció i Ciències del Llenguatge (DTCL) i Comunicació (DCOM) que necessitin establir una connexió VPN per accedir als recursos desplegats a la infraestructura de Recerca (HPC, unitats de disc, màquines virtuals, etc), hauràn d'autenticar-se al servei de descàrrega de FortiClient i posteriorment, al client, utilitzant el seu usuari de recerca.