Accés remot al PC del despatx: Descripció

Accés remot al PC del despatx

Aquest procediment descriu com connectar-te des de fora de la UPF a l'ordinador del despatx (aquest ha de romandre engegat mentre duri la connexió).

El procediment es basa en quatre parts. Les dos primeres s'han de fer al PC del despatx, i les dos segones al PC extern:

  1. Configuració de l'accés remot - S'ha de fer al PC del despatx
  2. Saber quina és la teva IP - S'ha de fer al PC del despatx
  3. Instal·lar el client VPN - S'ha de fer al PC de casa (Fora de la UPF)
  4. Connectar a la VPN i executar el client d'escriptori remot - S'ha de fer al PC de casa (Fora de la UPF)