Imatges a la web i drets d'autor: Propietat intel·lectual i imatges

Podem utilitzar imatges al web si...

Per incloure fotografies a la web hem de valorar també si es poden veure afectats altres drets com són els drets a la imatge, intimitat i honor de les persones.

A tenir en compte

Les fotografies, dibuixos, i imatges en general són objecte de propietat intel·lectual. Quant a les fotografies, la llei espanyola distingeix entre obra fotogràfica i mera fotografia. Les primeres són considerades obres, perquè es consideren creacions originals. Les segones, no.

Mentre els drets reconeguts sobre les primeres perduren fins a 70 anys després de la mort del seu autor (80, per a autors morts abans de 1987), els drets reconeguts sobre les segones, perduren fins a 25 anys després de realitzades. A partir de llavors, passen a domini públic. La llei, però, no estableix cap definició concreta de les dues tipologies.

El dret de citació

La llei de propietat intel·lectual permet la reproducció d’imatges, fetes per altres persones, en una obra pròpia sempre que siguin:

La inclusió d’imatges no ha de causar un perjudici injustificat als interessos legítims dels seus autors ni a l’explotació normal de les imatges.

Llicència de Creative Commons

Aquesta obra està subjecta a una llicència de Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional de Creative Commons