Com elaborar un treball acadèmic: Citacions i plagi

El plagi

S’entén per plagi, la reproducció del contingut substancial d’una altra obra fent-lo passar com a propi. Per tant:

  • Elabora els teus arguments, descarta l’acció de “copiar-enganxar”.
  • No t'oblidis de citar la font original d’on has tret la informació i assenyala entre cometes (“”) els fragments d’altres obres que citis i recorda d’indicar-ne la font i l’autoria (referència bibliogràfica) per tal d'identificar clarament el fragment citat i la seva procedència.
  • Les citacions incloses en els teus treballs han de ser fidels a l’original, no es poden tergiversar. Si has de fer una especificació o comentari sobre el fragment citat, aquest s’hauria d’assenyalar mitjançant l’ús de claudàtors o notes.

Qualsevol obra de l’intel·lecte que sigui original, un cop expressada, pel simple fet d’haver estat creada està protegida pels drets de la propietat intel·lectual. Les obres que es difonen a través d’Internet també estan protegides per la propietat intel·lectual.


Consulta més informació:

Citar els recursos utilitzats

És imprescindible documentar les fonts d’informació utilitzades en l'elaboració dels treballs acadèmics. La bibliografia al final del treball recull la informació completa de les fonts citades i és important perquè:

  • Dóna credibilitat al contingut dels treballs 
  • Reconeix als autors pel seu treball
  • Evita el plagi

​Existeixen diferents estils de citació però perquè la bibliografia sigui clara i coherent, fes tota la bibliografia en el mateix estil.

Referències bibliogràfiques

El teu professor/a és qui et pot indicar quin estil de citació has de seguir per tal d'elaborar i de presentar les teves citacions i referències bibliogràfiques.

La presentació d'aquestes referències pot variar depenent de l'estil que triïs, però és important que les redactis sempre en un mateix ordre i de la mateixa manera per tal que el resultat sigui ben coherent i clar.