Telefonia fixa: Trucades

Repetició automàtica d'una trucada

Tots els telèfons connectats a través del sistema permeten accedir a la llista de trucades fetes, així com les perdudes o rebudes, així a continuació es pot tornar a intentar la comunicació amb qualsevol de les entrades registrades, pel que no només permet trucar al darrer número registrat, si no que es pot marcar qualsevol número de la llista. 

Els terminals IP permeten registrar fins a 50 trucades fetes, rebudes o perdudes.

 • Per consultar la llista de trucades rebudes o perdudes prem la tecla de navegació de baix:                      

 • Per consultar la llista de trucades fetes prem la tecla de navegació a la dreta:                      

 

Les trucades perdudes o rebudes s'identifiquen mitjançant la icona que apareix al costat:  

 • Trucada perduda 
 • Trucada feta o rebuda depenent de si s'estan consultant les trucades fetes o les rebudes.
 • Per seleccionar quin serà el número a trucar es fan servir les tecles de navegació per pujar o baixar:


            

 • Un cop hagis seleccionat el número que t'interessa, pots trucar directament despenjant l'auricular, prement la tecla dels auriculars opcionals o pitjant la tecla "Dial" si vols fer servir l'altaveu.

Trucades en espera

Tant els telèfons com tot el software compatible permeten mantenir fins a 6 converses simultànies, que es mostren a l'usuari mitjançant diferents indicadors visuals. Quan entri una trucada en espera, apareixerà un indicador a la part superior de la pantalla que t'indicarà quantes trucades en espera tens. Aquest indicador té el format "X/Y", on X representa la trucada que estem atenent i Y el número de trucades entrants.

 • Per atendre una trucada, amb les tecles de pujar i baixar del cursor del telèfon pots seleccionar la trucada que està entrant.
 • Un cop es mostri en pantalla la trucada entrant n'hi ha prou amb pressionar sobre la tecla etiquetada com "Contest." per atendre-la i deixar a l'altre interlocutor en espera.
 • Pots passar d'una trucada a l'altra seleccionant amb el cursor la trucada retinguda i prement la tecla "Repre...". L'altre interlocutor quedarà automàticament en espera.
 • Si vols fer una multiconferència entre totes les trucades entrants, pots prémer el botó "Unir" que t'apareixerà en pantalla.
 • Quan vulguis finalitzar qualsevol de les trucades, prem la tecla etiquetada com "Finalit..."

Passar una trucada a una altra extensió

Durant una trucada en curs, a la pantalla dels telèfons apareixerà el botó "Trnsf.", que permetrà efectuar la transferència de trucades de la següent manera:

 • Prem el botó "Trnsf.", apareixerà una pantalla que posa "Trasferir a:"
 • Marca el número o extensió a on vols transferir la trucada i prem "Dial".
 • Un cop despengi la persona a la que es vol transferir la trucada, si cal, parla amb el destinatari sobre la trucada que li passaràs.
 • Torna a prémer l'opció "Trnsf." per transferir la trucada i penja el teu telèfon. Si no cal parlar amb el destinatari de la trucada, pots marcar "Trnsf." directament sense necessitat d'esperar a que despengi.

Fer una consulta mentre s'està trucant

Durant una trucada en curs pots fer una altra trucada de consulta de la següent manera:

 • Prem el botó "Hold" (al costat del teclat numèric del telèfon) per posar en espera a l'interlocutor.
 • Un cop que l'interlocutor estigui en espera, prem el botó etiquetat com "Trucar".
 • Marca el número o extensió a on vols fer la consulta i prem "Dial".
 • Un cop despengi la persona a la que es vol consultar, parla amb ella.
 • Per finalitzar la trucada de consulta prem el botó etiquetat com "Finalit...".
 • Per tornar a parlar amb el primer interlocutor, prem el botó "Repre...".

Captura de trucades

Per capturar una trucada que està entrant en un altre telèfon:

 • Prem el botó que té l'etiqueta en pantalla "Més", apareixerà una altra etiqueta que posa "Captura".
 • Prem el botó amb l'etiqueta "Captura".
 • Marca l'extensió del telèfon del que vols recuperar la trucada i seguidament la tecla "Dial".
 Aquesta funcionalitat no existeix entre telèfons de la plataforma de telefonia IP i telèfons pertanyents al sistema de telefonia vigent en la resta de la UPF.

Grup de captura

Si un telèfon que pertany al mateix grup de captura que la teva extensió està sonant i vols capturar la trucada només cal que premis les tecles * 9 i Dial, d'aquesta manera capturaràs la trucada. 
L'activació dels grups de captura precisa d'una programació específica que cal demanar per CAU.
Tingues present, quant es sol·licita aquest servei, que una extensió només pot pertànyer a un grup de captura.

Trucar a una extensió que comunica (retrucada)

Pots consultar quan un altre usuari de la plataforma de telefonia IP està ocupat, parlant o lliure, mitjançant el comunicador web i contactar amb ell quan l'indicador pertinent mostri que està lliure en el cas que es tingui el portal web activat.

Per més informació sobre aquesta funcionalitat consulta el manual d'usuari del portal web.

 Aquesta funcionalitat no existeix entre telèfons de la plataforma de telefonia IP i telèfons pertanyents al sistema de telefonia vigent en la resta de la UPF.

Avisar a una extensió que comunica (trucada en espera)

Els telèfons de la plataforma de telefonia IP, en poden tenir fins a 6 trucades en espera, reben pel display l'indicador del usuari que està trucant (veure la secció "Trucades en espera"), fins i tot quan estan mantenint una altra conversa. D'aquesta manera poden, si així ho desitgen, passar d'una trucada a l'altra en qualsevol moment sense necessitat de rebre cap to d'avís com als telèfons de la resta del sistema de telefonia de la UPF.

Multiconferència

En una conversa entre telèfons de la plataforma de telefonia IP hi poden participar fins a 8 interlocutors afegits per un mateix telèfon, però s'hi poden afegir més si els altres participant afegeixen més interlocutors a la conversa.

Per afegir més usuaris a una conversa:

 • Estableix una trucada amb un dels interlocutors de manera normal.
 • Prem el botó etiquetat com "Confr."
 • Marca el número del següent interlocutor que vulguis incorporar a la conversa i prem "Dial"
 • Un cop despengi prem el botó "Confr." de nou i l'usuari quedarà afegit a la conversa (quan contesti és convenient avisar-la que entrarà a formar part d'una multiconferència).