Signatura científica: Filiació múltiple

Filiació múltiple

En cas que el personal investigador hagi de fer constar a la filiació la pertinença a més d'un departament o grup o unitat de recerca de la Universitat, o d'una altra institució es recomana fer-ho informant per separat de cadascuna de les figures de recerca a les quals pertany.

Exemples:

Més d'un Departament o Grup de recerca de la UPF

Nom i Cognoms [1] [2] [3]

[1] Department of Information and Communication Technologies, Univ. Pompeu Fabra (UPF)

[2] Wireless Communications Research Group (WiCom), Univ. Pompeu Fabra (UPF)

[3] Department of Electrical Engineering, Stanford University

 

UPF i centre de recerca

Forma correcta:

[1] Departament of Political and Social Sciences, Universitat Pompeu Fabra

[2] Institut Barcelona d'Estudis Internacionals (IBEI)

Forma incorrecta:

Universitat Pompeu Fabra, Institut Barcelona d'Estudis Internacionals

 

UPF i ICREA

Forma correcta:

[1] Universitat Pompeu Fabra

[2] Institució Catalana de Recerca i Estudis Avançats

També és correcte fer servir la forma abreujada ICREA.

Forma incorrecta:

ICREA/Universitat Pompeu Fabra

 

Investigadors predoctorals en Doctorats industrials

Forma correcta:

[1] Universitat Pompeu Fabra

[2] [Nom empresa], [Ciutat], [País]

Forma incorrecta:

Universitat Pompeu Fabra/ [Nom empresa]

 

Investigadors visitants a la UPF

Forma correcta:

[1] [Nom universitat d'origen]

[2] Universitat Pompeu Fabra

Forma incorrecta:

[Nom universitat d'origen], Universitat Pompeu Fabra

 

Estades de recerca de membres de la UPF 

Forma correcta:

[1] Universitat Pompeu Fabra

[2] [Nom universitat de destí]

Forma incorrecta:

Universitat Pompeu Fabra, [Nom universitat de destí]

Per saber-ne més