Signatura científica: Estructura de la filiació

Estructura de la filiació

Es poden ampliar les dades de la filiació precedint el nom de la Universitat amb el nom del Departament, centre de recerca o unitat de recerca a la qual pertanyi. A diferència del nom de la Universitat aquests nivells de filiació sí que es poden traduir a d'altres llengües si cal.

Recomanem seguir el següent nivell d’estructura, de més petit a més gran:

  • Laboratori de recerca
  • Grup de recerca
  • Centre Específic de Recerca
  • Departament

Exemples:

  • Departament d'Economia i Empresa, Universitat Pompeu Fabra (UPF)
  • Grup de Recerca de Tecnologies Interactives (GTI), Universitat Pompeu Fabra
  • Cognition and Brain Research Unit, Univ. Pompeu Fabra (UPF)
  • CER Institute for Applied Linguistics (IULA), Univ. Pompeu Fabra
  • Neurophar, Genetics and Neurosciences, Department of Experimental and Health Sciences, Universitat Pompeu Fabra