Com utilitzar el certificat digital del carnet de la UPF: Descripció

El carnet de la UPF conté un certificat que es pot fer servir per qualsevol tràmit electrònic, sigui de la UPF o bé extern. Per a la seva utilització cal disposar d'un equipament i d'una configuració descrites a continuació.

Avantatges d'utilitzar-lo

  • Poder executar els tràmits electrònics de la UPF, com la signatura de contractes
  • Poder executar els tràmits electròncis externs (Hisenda, Ajuntament...)