Disc en Xarxa: Operar amb el servidor

Més manuals

ca | es | en

Operar amb el servidor

Un cop connectats ja podem arrossegar arxius dins o fora de les carpetes on es tingui accés. El servidor sempre mostra el primer nivell de les carpetes: és on trobem les carpetes dels grups de recerca i de l’ordinador local dels usuaris.

Al panell esquerre trobem la carpeta local i al dret la carpeta remota. Arrossegant els arxius d’un lloc a l’altre mourem el contingut. La velocitat de transferència apareixerà al panell inferior.  

A l'espai remot apareixeran dues carpetes anomenades LENOVO i NETAPP:

  • A LENOVO hi trobarem els datasets dels grups de recerca i es homes del clúster (equival a \\samba.ccp.upf.edu). El contingut emmagatzemat no disposa de backup.
  • NETAPP hi hauran les carpetes compartides pels grups de recerca (equival a \\disk.dtic.upf.edu). Disposa de backup.