Owncloud: sincronització d'arxius: Linux

Més manuals

ca | es | en

Instal·lació

Fem un cop d’ull al procediment per a Linux, disponible a http://owncloud.org/sync-clients, tenint en compte que pot variar segons la distribució de Linux que s’executi. OwnCloud ens proveeix de clients preestablerts per a les principals distribucions: CentOS, Debian, Ubuntu, SLES, OpenSuse i Fedora.

En aquest pdf instal·larem ownCloud sobre Ubuntu 18.04. En una pestanya X-Term executarem les ordres següents per afegir la clau del repositori a apt:

wget -nv https://download.owncloud.org/download/repositories/production/Ubuntu_18.04/Release.key -O Release.key

apt-key add - < Release.key

Afegirem i instal·larem el repositori:

echo 'deb http://download.owncloud.org/download/repositories/production/Ubuntu_18.04/ /' > /etc/apt/sources.list.d/owncloud.list
apt-get update
apt-get install owncloud-files

Finalment, instal·larem l'aplicació des d'Ubuntu Software:

Configuració

Owncloud requereix alguns passos per a la seva configuració. Configurarem el nostre servidor ownCloud amb els paràmetres següents:

  • Adreça del servidorhttps://owncloud.rp.upf.edu. Cal especificar https:// per a utilitzar una connexió segura i xifrar totes les dades per enviar I rebre. 
  • Nom d’usuari i contrasenyausuari de recerca.
  • Escollir l'opció per defecte que sincronitza totes les dades cap al servidor i especificar la carpeta de destinació per a l'agent ownCloud.

 

Gestió de la xarxa

Com qualsevol altra eina de sincronització, ownCloud recau de forma rellevant en el funcionament de la xarxa per treballar correctament. Si no especifiquem el contrari ownCloud utilitzarà el màxim de banda ampla disponible per realitzar la sincronització d’arxius el més ràpid possible. Quan treballem en connexions lentes l’usuari necessitarà ajustar la càrrega i la descàrrega de banda ampla per limitar-la. Aquesta opció la trobarem a dins de la pestanya "Xarxa":

OwnCloud necessita ports web per treballar. En funció de l’organització on ens trobem, pot ser necessari ajustar els paràmetres del servidor proxy.

 

Cancel·lar l'eliminació d'arxius

Per defecte, ownCloud sincronitza automàticament tots els nostres dispositius configurats, per la qual cosa qualsevol canvi passarà automàticament a tots els dispositius configurats amb el mateix compte a ownCloud. Si afegim un arxiu a qualsevol dels nostres dispositius, l’arxiu automàticament es crearà als servidors i passarà dels uns als altres. De la mateixa manera, si esborrem un arxiu o carpeta en qualsevol dels dispositius, l’arxiu desapareixerà de tots els dispositius connectats.

Si esborrem l’arxiu per error el podem recuperar des de la interfície de la pàgina web: entrem a https://owncloud.rp.upf.edu i ens identifiquem com a usuaris.

Fem clic a "Fitxers esborrats" per seleccionar la llista d’arxius esborrats del nostre compte.

Naveguem pels documents esborrats I cerquem l’arxiu o carpeta que volem recuperar. Un cop seleccionada senzillament fem clic a "Restaurar" i l’arxiu es tornarà a enviar a tots els dispositius configurats.