Owncloud: sincronització d'arxius: iPhone

Més manuals

ca | es | en

Pas 1

Configurem un iPhone per a sincronitzar dades des de i cap al servidor OwnCloud. Anem a l’AppStore i cerquem ownCloud. Instal·lem l’aplicació. Caldrà tenir un compte a iTunes per tal de pagar la descàrrega. El cost és de 1,09€.

    

Pas 2

Obrim l’aplicació. A la pantalla de benvinguda afegim aquests paràmetres:

Pas 3

Un cop connectats podem configurar l’aplicació per protegir les nostres dades si ens roben o perdem el nostre dispositiu Android, així com permetre a la càmera carregar les fotografies que prenem directament al servidor ownCloud.

Seleccionem la configuració del compte I comencem a utilitzar l’aplicació. Per defecte les dades locals no es passen al dispositiu Android, per la qual cosa els arxius que veurem al dispositiu estan al servidor. La selecció dels arxius de forma idividual ens aporta diferents opcions:

  • Descarregar l’arxiu: és l’opció per defecte que es fa al seleccionar el fitxer. Un indicador verd ens mostra que l’arxiu en qüestió s’ha descarregat.
  • Mantenir l’arxiu sincronitzat: seleccionem l’arxiu, el matenim premut I seleccionem "Detalls". Seleccionant la casella, qualsevol canvi que passi de manera local al dispositiu en aquest arxiu es generarà al servidor.
  • Canviar el nom o esborrar l’arxiu: Mantenim l’arxiu premut fins que apareix el menú, on hi trobarem les dues opcions.