Owncloud: sincronització d'arxius: Preguntes freqüents

Més manuals

ca | es | en

Necessito recuperar un fitxer o carpeta des de backup

Si necessites recuperar una còpia de seguretat, posa't en contacte amb el Servei d'Informàtica a través del CAU inidcant:

  • Nom fitxer o carpeta a recuperar
  • Data i/o hora de recuperació

No tinc usuari

Si no tens un usuari de recerca, segueix les instruccions del Manual de l'usuari de recerca.

Necessito connectar-me amb VPN?

Per accedir a https://owncloud.rp.upf.edu des de fora del campus, caldrà configurar una connexió VPN.