Office 365: Durant quan temps puc fer servir Office 365?

Durant quan temps podré fer servir Office 365?

Pots fer ús de la teva llicència de Office 365 mentre estiguis matriculat a la Universitat Pompeu Fabra com estudiant o hi estiguis vinculat com PAS o PDI. Quan ja no ho siguis, disposaràs de sis mesos de servei abans que quedi finalitzada la teva subscripció. En aquest moment podràs canviar la teva subscripció a qualsevol altre opció comercial disponible.

El PAS i PDI de la Universitat Pompeu Fabra podran accedir a Office 365 amb les mateixes condicions que els estudiants mentre treballin a la Universitat.