Préstec de documents d'altres universitats catalanes (PUC): Què passa si...

Recorda que ets responsable dels documents que treus en préstec. Per això: 
  • Tens el deure de retornar els documents quan finalitzi el període de préstec, llevat que tinguis autoritzada alguna renovació.
  • Si això no es compleix, i mentre duri el retard, no podràs treure cap altre document en préstec.

Retornes els documents amb retard

  • 1 dia de penalització del servei per cada document i dia de retard

No tornes el document o els retornes malmesos

  • Si no retornes  els documents o els retornes malmesos hauràs de restituir-los amb exemplars de la mateixa edició o de característiques similars, si es troben exhaurits, o bé amb el valor equivalent segons fixi el CSUC anualment. Fins que això no es compleixi, quedaràs exclòs d'aquest servei, amb independència d'altres mesures que es puguin aplicar.