Prestatges virtuals: Centenari del naixement de Gabriel Ferrater (1922-1972)

Centenari del naixement de Gabriel Ferrater (1922-1972)

Vèncer la por

Vèncer la por. Vida de Gabriel Ferrater

Jordi Amat
2022

Escrit com un vibrant relat de no-ficció, des de la veracitat i el rigor, i atenent als fets contrastats amb tota mena de documents i cartes, Jordi Amat va més enllà del mite i ens redefineix les angoixes i els dies d’un personatge fascinadorament complex. Aquesta biografia ens ofereix el retrat més complet de Gabriel Ferrater.

Curs de literatura catalana contemporània: conferències a la Universitat de Barcelona (1965-66 i 1967)

2019

L'obra recull més de vint conferències que Gabriel Ferrater va impartir a la Universitat de Barcelona de 1965 a 1967. Les conferències estan focalitzades en autors i autores concrets: Josep Carner, Guerau de Liost, Carles Riba, J.V. Foix, Joaquim Ruyra, Caterina Albert i Josep Pla. 

Papers, cartes, paraules

1986

Papers, cartes, paraules aplega pràcticament tots els escrits dispersos de Gabriel Ferrater que no havien estat inclosos a cap recull. Els papers són un centenar llarg d'informes de lectura, articles sobre diversos autors, i l'esplèndida traducció dels actes 1 i 2 de Coriolà, de Shakespeare. Les cartes inclouen, entre d'altres, la correspondència des del servei militar (1944-1945), amb Jaime Gil de Biedma (1955-1965) i amb Joan Ferraté (1966-1972). Finalment, les paraules inclouen les respostes a uns quants qüestionaris i enquestes i dues llargues entrevistes en què, entre altres coses, queden reflectides les seves concepcions sobre la mateixa poesia.

Les dones i els dies

2010

Les dones i els dies (1968) és considerat un dels llibres més importants en la poesia catalana de la segona meitat del segle XX. Gabriel Ferrater hi va reunir els poemes que havia publicat anteriorment a Da nuces pueris (1960), Menja't una cama (1962) i Teoria dels cossos (1966). Conté 114 poemes generalment breus, a excepció de Poema inacabat i In memoriam

Sobre literatura: assaigs, articles i altres textos 1951-1971

1979

Conté tots els textos originals de Gabriel Ferrater sobre matèria literària reunits pel seu germà Joan. Inclou tant textos anteriorment publicats com inèdits.

Sobre el llenguatge

1981

En les quatre seccions d'aquest volum es recullen tots els treballs que Gabriel Ferrater va escriure sobre el llenguatge. El llibre dona a conèixer una colla de materials majoritàriament inèdits i constitueix una aportació de primeríssim ordre pels lectors interessats en l'estudi de la lingüística.

Sobre la pintura

1981

Tot i que Gabriel Ferrater és conegut, sobretot, per ser l’autor de Les dones i els dies, la poesia només va ser una part important de la seva biografia, no l’única. Sobre la pintura aplega els articles i els assajos publicats a la revista Laye, des del 1951, més algun article de la mateixa època publicat en altres revistes. Conté  cròniques d'exposicions i assajos de crítica d'art, capítols d'un llibre sobre pintura espanyola contemporània, notes sobre alguns artistes i ressenyes de llibres.

El Procés

1999

Gabriel Ferrater va traduir més d’una vintena de llibres al castellà i al català, de l’anglès, el francès, l’alemany, el suec i el polonès. Entre les diverses traduccions, destaca El Procés de Franz Kafka on a més l'escriptor de Reus és autor d'un interessant pròleg on analitza la qüestió dels originals de les obres de Kafka i la intervenció del seu marmessor, Max Brod.

Murphy

1970

Gabriel Ferrater va traduir Murphy del francès, tot i que en aquest cas l'original de Samuel Beckett era en anglès. Com sempre en Beckett, és difícil saber quin idioma va primer i quin després.

Murphy és la primera novela de Samuel Beckett, on ja apareixen amb sorprenent maduresa els elements que caracteritzaran la seva obra posterior.

Ferrateriana i altres estudis sobre Gabriel Ferrater

1987
Conté estudis de crítica i interpretació sobre l'obra de Gabriel Ferrater del lingüista i estudiós de la literatura Giuseppe Grilli, especialitzat en catalanística i hispanística.

 

Gabriel Ferrater, "in memoriam"

2001

Gabriel Ferrater, «in memoriam», recull, a cura de Dolors Oller i Jaume Subirana, els treballs presentats al simposi celebrat els dies 20 i 21 de maig de 1997 per a commemorar el 25è aniversari de la seva mort i el 75è aniversari del naixement del poeta de Reus.

Gabriel Ferrater: recepció i contradicció

1997

En Gabriel Ferrater: recepció i contradicció, Núria Perpinyà mostra com la vida i l'obra de Gabriel Ferrater han donat lloc a interpretacions contradictòries. El lector veurà aquí com els crítics passen a ser criticats i hi trobarà, a més, una matèria tan substanciosa com l'anecdotari llegendari i apòcrif d'un dels grans poetes catalans del segle XX.