02_Plantilla Biblioteca caixes guia genèrica: pregunta'ns, versions, accés recursos-e, taula de continguts: Català

Utilitza aquesta plantilla per sindicar o copiar les caixes

Versions - AQUESTA CAIXA NO S'HA DE SINDICAR SINÓ COPIAR A LA VERSIÓ CATALANA I DESPRÉS SINDICAR-NE L'ESPANYOLA I L'ANGLESA

ca | es | en

Contingut de les pàgines en català

Si la guia éstà en diverses llengües, a cada versió cal que afegiu:

  • una caixa de versions amb les banderes corresponents a les diferents llengües: copia la de sota però sense sindicar-la per tal de poder enllaçar amb les versions corresponents
  • una caixa de contacte o de pregunta'ns, segons decidiu, sindicada del model que necessitis
  • una caixa sindicada d'Accés a recursos-e

Si la guia està només en català (o en un sol idioma), cal que afegeixis:

una caixa de contacte o de pregunta'ns, segons

Pregunta'ns botó català CAU La Factoria

Contacta amb nosaltres - Ciutadella

Biblioteca/CRAI de la Ciutadella Ramon Trias Fargas, 25-27 - 08005 Barcelona 93 542 17 09 Com arribar-hiHorarisPlànol de l'edifici

Contacta amb nosaltres - Poblenou

Biblioteca/CRAI del Poblenou Roc Boronat, 138 - 08038 Barcelona 93 542 23 52 Com arribar-hiHorarisPlànol de l'edifici