MyApps: Instal·lació del connector a Linux

 • Accedeix a la pàgina web

https://myapps.upf.edu

 • Proporciona el nom d'usuari i contrassenya que fas servir per a entrar als ordinadors de la universitat. 
 • El sistema reconeixerà automàticament el teu Linux i t'enviarà un fitxer per a descarregar (la descàrrega s'iniciarà sola) i podràs veure unes instruccions a pantalla.
 • Habitualment, el fitxer es descarregarà a la carpeta Descàrregues del teu ordinador. Obre un terminal i escriu les següents comandes:

cd Descargas

sudo chmod u+x ConnectorForLinux.sh

./ConnectorForLinux.bin

 • Els següents passos de la instal·lació depenen força de la teva distribució i dels paquets que tinguis instal·lats. En general, et demanarà de baixar algunes llibreries. Respon afirmativament quan et pregunti i espera a que el procés acabi.

Si és la primera vegada que et connectes

 • Torna al navegador i prem el botó Reintentar
 • El sistema reconnectarà i et demanarà de vincular el portal amb l'aplicació que has instal·lat. Respon afirmativament i marca la casella Abrir siempre este tipo de enlaces per tal que no et torni a preguntar.
 • Quant el sistema finalitzi la càrrega, es mostrarà al portar la teva llista d'aplicacions.

Si ja tens el connector instal·lat

 • Obre el navegador que hagis configurat i vés a myapps.upf.edu.
 • Veuràs una llista amb totes les aplicacions que tens disponibles.
 • Seleciona una i fés dobe clic. 
 • S'obrirà el connector i començarà la connexió a l'aplicació.