Llistes de distribució: Quadre resum de tipus de llistes

Quadre resum de tipus de llistes

Llistes de distribució institucionals dels estudiants

Subtipus Finalitat Format de l'adreça Alta / Baixa Emissors
 Llistes d'estudi  Missatges oficials codi_estudi@lcampus.upf.edu Automàtica (1) Restringit a @upf.edu i @ag.upf.edu
No moderada
Llistes d'estudi Missatges oficials AnyActual-codi_estudi@lcampus.upf.edu Automàtica (1)(5) Restringit a @upf.edu i @ag.upf.edu
No moderada
Llistes d'assignatura-grup Diàleg professor-estudiant AnyActual-codi_assignatura-TGrup@lcampus.upf.edu Automàtica (1) Restringit a @upf.edu i @ag.upf.edu
No moderada

 

Llistes de distribució institucionals del PTGAS i PDI

Subtipus Finalitat Format de l'adreça Alta / Baixa Emissors
Llistes per departament i servei Missatges oficials i anuncis d'interès llista.acronim@upf.edu Automàtica (2) Restringit a @upf.edu
No moderada
Llista de tot el PTGAS i PDI Missatges oficials i incidències informàtiques etiquetaXX@upf.edu Automàtica (3) Restringit a adreces concretes (4)

 

Llistes de distribució temàtiques

Subtipus Finalitat Format de l'adreça Alta / Baixa Emissors
Llistes a petició dels usuaris i d'administració delegada Anuncis i comunicats d'interès per als membres de la llista xxxx@llista.upf.edu Manual i delegada Depèn de l'administrador

 


(1) calculada a partir de la matrícula
(2) delegada a les secretaries i/o contactes administratius
(3) calculada a partir de l'anterior
(4) restringides a unes adreces concretes del Gabinet de Rectorat, la Gerència, el Rectorat i el Servei d'Informàtica
(5) calculada a partir de la matrícula de l'any actual