Llistes de distribució: Llistes institucionals

Llistes institucionals

  • Formades per col·lectius de persones de les diferents unitats organitzatives.
  • Totes són de subscripció estàtica i creació automàtica; no s'admeten ni altes ni baixes.
  • Els seus subscriptors s'assignen automàticament: depenent de l'adscripció de cadascú: estudiants a un Estudi, PTGAS a un Servei o PDI a un Departament, la seva adreça de correu s'assigna a una llista.
  • L'endemà de la creació d'una adreça de correu electrònic a la UPF s'afegeix automàticament a una d'aquestes llistes.
  • L'enviament de missatges a aquestes llistes és restringit, no tothom pot enviar-hi missatges. 
  • En cas de voler fer un enviament a aquestes llistes cal enviar un correu electrònic a comunicacio@upf.edu.