Google Apps: Mesures de seguretat

A través del contracte signat amb la UPF, Google es compromet a implementar les mesures de seguretat necessàries per garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar-ne l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Ara bé, en el cas que necessitis enviar missatges que requereixin d'encriptació prèvia (com ara enviament de patents o de dades de caràcter personal especialment sensibles) posa't en contacte amb la Unitat d'Informàtica del vostre campus.

Pots controlar els accessos al teu compte fent clic a Darrera activitat del compte - Detalls que es troba a la part inferior de la pantalla, un cop a dins del teu compte de correu (s'hi indica el dispositiu d'accés, IP des d'on s'hi ha accedit, país, data i hora de connexió).

Google compleix amb els requisits d'emmagatzematge de les dades acordats entre els Estats Units i la Unió Europea (està certificada al sistema de Privacy Shield aprovat per la Comissió Europea).

Ningú no revisa ni llegeix el contingut dels correus electrònics. De manera exclusivament automatitzada amb l'única finalitat d'aplicar els filtres antivirus i antispam, així com la de facilitar l'ús del cercador del propi sistema de correu electrònic, els missatges passen per un procés d'exploració i indexació, tal com fan els sistemes de correu més habituals.

Pots obtenir informació sobre Google Apps for Education (actualment anomenat "G Suite for Education") a:
https://support.google.com/work/answer/6056693

Recorda que en qualsevol moment pots exercir els teus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició (ARCO)