Google Apps: Informació relativa a l'ús dels diferents serveis

Nom del compte

Pots modificar el vostre nom fent clic a Configuració del correu> Comptes> Enviar correu com a

Imatge personal

Es pot afegir una imatge pròpia per tal que els receptors dels nostres correus i els participants dels xats que siguin usuaris Gmail, puguin visualitzar-la. Pots gestionar-ho des de Configuració del correu >General > La meva imatge.

Contactes

Els contactes es desen de forma privada a la llista de contactes i no es comparteixen. Ara bé, si s'afegeix un nom identificatiu a un contacte, quan enviïs un missatge a diferents persones tots els destinataris podran visualitzar aquest nom.

Google Hangouts

L'aplicació permet de forma predeterminada que les persones amb qui s'intercanviïn correus també puguin utilitzar el xat. Es pot modificar aquesta opció de manera que aquells que vulguin iniciar un xat hagin de sol·licitar prèviament autorització al titular del compte. Per fer-ho, cal anar a Configuració del correu>Xat>Addició automàtica de contactes suggerits i seleccionar  "Permet que només les persones que he aprovat explícitament xategin amb mi i vegin que sóc en línia".

Aquesta aplicació inclou també un historial on es guarden automàticament els xats que has mantingut. Pots deshabilitar aquesta opció, des de Configuració del correu > pestanya "Xat" > El meu historial del xat i seleccionar "Desa historial del xat" o "No desis mai l' historial del xat".

Nota, però, que aquesta configuració és personal (és a dir, el contingut del xat podrà ser registrat per l'altre usuari si ho té configurat d'aquesta manera).

Es pot triar l'opció d'habilitar o deshabilitar la gravació del xat per a usuaris determinats. Per fer-ho cal obrir la finestra de xat de l'usuari, i dins l'apartat "Accions", habilitar o deshabilitar la gravació. Els altres usuaris rebran, però, una notificació

Google Drive & Docs

Quan es crea un document mitjançant aquest servei, es pot decidir si es vol mantenir-lo privat o bé compartir-lo amb tots, alguns usuaris del domini upf.edu o d'altres usuaris externs.

A més, es pot compartir l'edició del document. Per defecte, tots els editors autoritzats podran donar permisos a d'altres persones, però es pot modificar aquesta opció perquè només el creador inicial del document pugui concedir aquests permisos.

Pots fer-ho a partir de la icona "Compartir" que apareix en qualsevol document que hagis creat.

Es poden crear col·leccions de documents que també poden ser configurades per ser compartides amb d'altres usuaris. Podeu fer-ho fent clic a Crear > Col·lecció.

Calendari

Per defecte, els altres usuaris del domini "upf.edu" poden visualitzar només la teva disponibilitat (hores que teniu lliures o ocupades), però no els detalls de cada cita. Es pot autoritzar usuaris concrets de la UPF a tenir accés a la informació de detall. Pots fer-ho des de Els meus calendaris> Nom del calendari que es vol compartir> Compartir amb determinades persones.